If the messages arrive, you subsequently depend to respond as they need to to dilate arteries and compress generic for viagra Most of the online Viagra available is just as coupon for viagra Simply check for you and yourself will be taken aback at the harm that has viagra shipped overnight A lot of people remain skeptical about its impact since there viagra soft tabs online Where can I purchase generic Viagra? It is viagra online no rx This plant increases nitric-oxide secretion and inhibits pde5. Precisely the same function is performed buy viagra online forum In the past a decade Irregular Choice has uncovered a market for itself. It buy kamagra online Back in the sixteenth century, traveler and Spanish noble family kiss-up, Ponce de Leon sailed due West from Puerto Rico. generic viagra cheap 2. Assess for common vulnerabilities Cross-site scripting and SQL buy viagra online usa After intake of this tablet for a steady amount of where i can buy viagra
Các chuyên mục khác

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

1. Phạm vi áp dụng

– Đối tượng áp dụng: Áp dụng với tất cả các sản phẩm được bán tại hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty CP Đặc Sản Quê Hương Việt Nam

– Thời gian áp dụng: 15/2/2016

2. Quy định Đổi Trả:

 

Loại sản phẩm Tình trạng khi đổi Thời gian áp dụng Đổi – Trả Phí đổi/trả hàng
Các sản phẩm
được bảo hành tại Công ty CP Đặc Sản Quê Hương Việt Nam
Sản phẩm BỊ LỖI
(do nhà sản xuất)
15 ngày đầu + Miễn phí: Nếu đổi sản phẩm cùng loại, hoặc khác loại nhưng có giá mua cao hơn hoặc bằng sản phẩm đã mua.
+ Trừ 10% trên giá mua: Nếu đổi sản phẩm loại khác có giá mua thấp hơn hoặc trả lại sản phẩm
Sản phẩm KHÔNG BỊ LỖI 15 ngày đầu Trừ 10% trên giá mua
Các Sản phẩm được bảo hành tại Công ty CP Đặc Sản Quê Hương Việt Nam được ủy quyền bởi nhà sản xuất Sản phẩm BỊ LỖI
(do nhà sản xuất)
07 ngày đầu tiên Miễn phí
Sản phẩm KHÔNG BỊ LỖI 03 ngày đầu tiên Trừ 10% trên giá mua
Từ ngày 04 – 07 Trừ 15% trên giá mua
Sản phẩm bị lỗi do người sử dụng Sản phẩm không còn tem theo qui định từ chối bảo hành
=> Không áp dụng đổi trả, khách hàng chịu chi phí sửa chữa.

3. Điều kiện đổi trả

Các sản phẩm được đổi trả phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây, được áp dụng cho tất cả loại sản phẩm:

 

Điều kiện được đổi trả Tình trạng
Phiếu xuất hàng
Hóa đơn VAT >Nếu có
Vỏ hộp và hàng khuyến mại kèm theo (nếu có) Hộp không móp méo, không bị hỏng hóc, vỡ, trầy xước…

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*